Åpnings- og Treningstider

Åpningstider

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

  FREDAG

08.00-16.00

8.30-17.00

8.30-16.00

8.30-17.00

8.00-15.00

For øvrig holder vi åpent etter behov.

Åpningstidene kan avvike ved ferie.

 

 

TRENINGSGRUPPER/MEDISINSK TRENINGSTERAPI

 

MANDAG TIRSDAG  ONSDAG TORSDAG FREDAG

08.30-10.30 (K)

08.30-09.30 (K)

08.30-09.30 (K)

08.30-10.30 (K)

08.30-09.30 (K)

11.00-12.00 (I)

11.00-12.00 (I)

 

11.00-12.00 (I)

11.00-12.00 (I)

13.00-14.00 (S)

13.00-14.00 (K)

13.00-14.30 (S)

13.00-14.00 (K)

14.00-15.00 (I)

14.00-15.00 (I)

14.00-15.00 (I)

 

14.00-15.00 (I)

 

15.00-16.00 (K)

   

15.00-16.00 (K)

 

Treningstider avtales med behandlende fysioterapeut.

 

K – Karsten (MTT)

I – Ingunn (MTT)

S –Sarah

(Bevegelse- og avspenning)