Ingunn Fridorf

Ble uteksaminert fra Høgskolen i Oslo i 1994. Hun har videreutdanning i Muskel- ogskjelettlidelser/Manuell Terapi fra Fysioterapeuthøyskolen i København i 2009. I 2014 gjennomførte hun også den norske masterutdannelsen i manuell terapi ved Universitetet i Bergen.

www.muskuloskeletal.dk og www.manuellterapi.no

Ingunn har dessuten etterutdanning i Medisinsk Treningsterapi og McKenzie ryggbehandling.

Ingunn har jobbet ett år ved ortopedkirurgisk avdeling i København og 4 år i privat praksis i København. Deretter har hun vært kommunefysioterapeut i Røyken kommune ett år, og har siden 2001 jobbet i privat praksis ved Tofte Fysikalske.