Sarah Martin

Ble uteksaminert fra Høgskolen i Oslo i 1994. Videreutdanning i Tverrfaglig psykisk helsearbeid (TVIP) og Psykomotorisk fysioterapi (PMF) ved Høgskolen i Oslo 2005. Hun er godkjent spesialist innen PMF.

Sarah er i tillegg Pilates instruktør og har drevet Pilatesgrupper på Tofte siden 2008.

Hun har også lang erfaring med bevegelse- og avspenningsgrupper, noe hun tilbyr ved Tofte Fysikalske.

Hun har gjennomført flere kursrekker på KaMa klinikken, som gir kompetanse i sjokk/ traumebehandling.

Sarah er godkjent rideterapeut fra 2000.

Sarah har jobbet i Bamble og Tokke kommune i Telemark. Fra 1999 jobbet hun 8 år ved Rehab, Filtvet Helsetun. Siden 2007 jobber hun delt mellom Hurum kommune (Forebyggende helsetjenester) og Tofte Fysikalske.

Les mer om Psykomotorisk fysioterapi her:

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF)

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Følelsene leves i kroppen …. vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

(fra informasjonsbrosjyre ”Psykomotorisk Fysioterapi – kroppen husker” – utgitt av NFF)

Les mer på www.fysio.no/psyk