PRISER

Vi forholder oss til takstplakaten som er utarbeidet mellom Norsk Fysioterapeut Forbund (NFF) og staten: 

LINK: www.fysio.no/PRIVAT-PRAKSIS/Om-takster-og-takstbruk/Forenklet-takstplakat

Takstplakaten er også å finne på veggen i venteværelset hos oss.

Vi behandler primært etter henvisning, men man kan også henvende seg til oss direkte og må da

betale refusjonsdelen fra HELFO selv. Beløpet kan da ikke inkluderes på egenandelskortet.

Vi har inntil videre ikke kortterminal. Behandlingen betales kontant eller faktureres.