Behandlingstilbud

 • Tradisjonell fysioterapi
 • Manuellterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Opptrening etter operasjoner
 • Mckenzie ryggbehandling
 • Medisinsk treningsterapi
 • Akupunktur
 • Triggerpunktbehandling
 • Slyngeterapi
 • Elektroterapi
 • Idrettsskader
 • Hjerte- lunge fysioterapi
 • Nevrologi
 • Bekkenrelaterte lidelser/svangerskap
 • Skadeforebygging
 • Bevegelse- og avspenningsgrupper
 • Pilatesgrupper
 • Ergonomi
 • Arbeidsplassvurdering
 • Tverrfaglige møter; vi samarbeider tett med legene og andre helseinstanser i kommunen.

Vestre Strandvei 3
3482 Tofte