Om oss

Ingunn Fridorf

Ble uteksaminert fra Høgskolen i Oslo i 1994. Hun har videreutdanning i Muskel- ogskjelettlidelser/Manuell Terapi fra Fysioterapeuthøyskolen i København i 2009. I 2014 gjennomførte hun også den norske masterutdannelsen i manuell terapi ved Universitetet i Bergen.

www.muskuloskeletal.dk og www.manuellterapi.no

Ingunn har dessuten etterutdanning i Medisinsk Treningsterapi og McKenzie ryggbehandling.

Ingunn har jobbet ett år ved ortopedkirurgisk avdeling i København og 4 år i privat praksis i København. Deretter har hun vært kommunefysioterapeut i Røyken kommune ett år, og har siden 2001 jobbet i privat praksis ved Tofte Fysikalske.

Karsten M. Sørensen

Ble utdannet fra Odense, Danmark i 1995. Han har fullført utdanning innen medisinsk akupunktur i 2010.

www.medisinsk-akupunktur.no

Karsten har jobbet ved Drammen sykehus, i privat praksis i Tokke kommune, samt som bedriftsfysioterapeut i Vest-Telemark Bedriftshelsetjeneste.

Han har siden 1999 jobbet ved Tofte Fysikalske.

Karsten er også kvalifisert til å utføre arbeidsplassvurdering rekvirert av NAV.

www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Ergonomi/Arbeidsplassvurdering

Sarah Martin

Ble uteksaminert fra Høgskolen i Oslo i 1994. Videreutdanning i Tverrfaglig psykisk helsearbeid (TVIP) og Psykomotorisk fysioterapi (PMF) ved Høgskolen i Oslo 2005. Hun er godkjent spesialist innen PMF.

Sarah er i tillegg Pilates instruktør og har drevet Pilatesgrupper på Tofte siden 2008.

Hun har også lang erfaring med bevegelse- og avspenningsgrupper, noe hun tilbyr ved Tofte Fysikalske.

Hun har gjennomført flere kursrekker på KaMa klinikken, som gir kompetanse i sjokk/ traumebehandling.

Sarah er godkjent rideterapeut fra 2000.

Sarah har jobbet i Bamble og Tokke kommune i Telemark. Fra 1999 jobbet hun 8 år ved Rehab, Filtvet Helsetun. Siden 2007 jobber hun delt mellom Hurum kommune (Forebyggende helsetjenester) og Tofte Fysikalske.

Les mer om Psykomotorisk fysioterapi her:

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF)

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Følelsene leves i kroppen …. vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

(fra informasjonsbrosjyre ”Psykomotorisk Fysioterapi – kroppen husker” – utgitt av NFF)

Les mer på www.fysio.no/psyk

Vestre Strandvei 3
3482 Tofte