Om oss

Ingunn Fridorf

Ble uteksaminert fra Høgskolen i Oslo i 1994. Hun har videreutdanning i Muskel- ogskjelettlidelser/Manuell Terapi fra Fysioterapeuthøyskolen i København i 2009. I 2014 gjennomførte hun også den norske masterutdannelsen i manuell terapi ved Universitetet i Bergen.

www.muskuloskeletal.dk og www.manuellterapi.no

Ingunn har dessuten etterutdanning i Medisinsk Treningsterapi og McKenzie ryggbehandling.

Ingunn har jobbet ett år ved ortopedkirurgisk avdeling i København og 4 år i privat praksis i København. Deretter har hun vært kommunefysioterapeut i Røyken kommune ett år, og har siden 2001 jobbet i privat praksis ved Tofte Fysikalske.

Karsten M. Sørensen

Ble utdannet fra Odense, Danmark i 1995. Han har fullført utdanning innen medisinsk akupunktur i 2010.

www.medisinsk-akupunktur.no

Karsten har jobbet ved Drammen sykehus, i privat praksis i Tokke kommune, samt som bedriftsfysioterapeut i Vest-Telemark Bedriftshelsetjeneste.

Han har siden 1999 jobbet ved Tofte Fysikalske.

Karsten er også kvalifisert til å utføre arbeidsplassvurdering rekvirert av NAV.

www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Ergonomi/Arbeidsplassvurdering

Sarah Martin

Ble uteksaminert fra Høgskolen i Oslo i 1994. Videreutdanning i Tverrfaglig psykisk helsearbeid (TVIP) og Psykomotorisk fysioterapi (PMF) ved Høgskolen i Oslo 2005. Hun er godkjent spesialist innen PMF.

Sarah er i tillegg Pilates instruktør og har drevet Pilatesgrupper på Tofte siden 2008.

Hun har også lang erfaring med bevegelse- og avspenningsgrupper, klikk her for å se nye kurs.

Hun har gjennomført flere kursrekker på KaMa klinikken, som gir kompetanse i sjokk/ traumebehandling.

Sarah er godkjent rideterapeut fra 2000.

Sarah har jobbet i Bamble og Tokke kommune i Telemark. Fra 1999 jobbet hun 8 år ved Rehab, Filtvet Helsetun. Siden 2007 jobber hun delt mellom Hurum kommune (Forebyggende helsetjenester) og Tofte Fysikalske.

Les mer om Psykomotorisk fysioterapi her.

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF)

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Følelsene leves i kroppen …. vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

(fra informasjonsbrosjyre ”Psykomotorisk Fysioterapi – kroppen husker” – utgitt av NFF)

Les mer på www.fysio.no/psyk

Vestre Strandvei 3
3482 Tofte